kup artykuł

Zakaz zbywania i obciążania nieruchomości

Autor: Andrzej Chybryda 07.05.2012

Sąd wieczystoksięgowy winien oddalić wniosek prokuratury o wpisanie w księdze wieczystej zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, jeżeli postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym wydane w postępowaniu przygotowawczym na podstawie art. 293 par.1 k.p.k. w zw. z art. 291 par.1 k.p.k. nie zostało zaopatrzone we wzmiankę o wykonalności (art. 11par.2 k.k.w. w zw. z art.. 25 par.2 k.k.w. w zw z art. 292 par.1 k.p.k.), albowiem do wniosku o dokonanie wpisu prokurator nie dołączył dokumentu w rozumieniu art.6262 par.3 k.p.c., stanowiącego podstawę wpisu w księdze wieczystej


Zapłać

szybki przelew

3zł

zapłać

logowanie / rejestracja użytkownika

zamknij